Advokatfirmaet Egholm

Møderet for Højesteret

Har du brug for en forsvarsadvokat?


Hvis du bliver sigtet eller tiltalt, har du ret til en forsvarer, og du har ret til selv at vælge din forsvarer.

 

Et af vores væsentlige arbejdsområder er straffesager, og vi kan repræsentere dig i alle typer straffesager og i alle retsinstanser over hele landet.

 

Vi er meget opmærksomme på, at hvis man bliver sigtet eller tiltalt, er man under et stort personligt pres, og man har derfor behov for en forsvarer, der kan følge med i politiets efterforskning og bevare det kølige overblik.

 

Advokat Michael Egholm er beneficeret advokat, hvilket betyder, at han er antaget af Justitsministeriet som offentlig forsvarer. Han har derfor mange års erfaring. Han er medlem af bl.a. Højesteretsskranken og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

 

Uanset hvilken forsvarer du vælger, bliver forsvarerens salær fastsat af retten, og staten betaler i første omgang salæret til forsvareren. Hvis du findes skyldig, vil du normalt blive pålagt at tilbagebetale salæret til staten. Du vil aldrig få en regning fra forsvareren.