Advokatfirmaet Egholm

Møderet for Højesteret

køb og salg af boliger og opførelse af ny bolig


Vi har gennem årene bistået i mange sager om køb og salg af boliger og opførelse af ny bolig.

 

Vores priser afhænger af de konkrete omstændigheder, men priserne er sædvanligvis følgende (incl. moms):

 

  • Køb og salg af bolig eller sommerhus kr. 6.250,00
  • Køb af byggegrund kr. 6.250,00
  • Gennemgang af entreprisekontrakt fra byggefirma kr. 6.250,00

 

I køberhandler forudsættes det, at der medvirker ejendomsmægler, eller at en byggegrund sælges af en kommune.

 

I sælgerhandler forudsættes det, at der medvirker ejendomsmægler.

 

Hvis der i en handel ikke medvirker ejendomsmægler, og vi skal udarbejde købsaftale, hvor parterne er blevet enige om købesummens størrelse, er honoraret sædvanligvis på kr. 10.000,00.

 

Under gennemgang af sagen med klienten kommer vi ind på eventuelt behov for samejekontrakt og testamente, og der påløber kun honorar herfor, såfremt det aftales, at vi skal oprette dokumenter.

 

Det er vigtigt, at man, når man foretager en af de største investeringer i sit liv, har en uvildig rådgiver.

 

Mange mæglere siger til køberne, at det ikke er nødvendigt med en advokat. Husk at mægleren er sælgerens rådgiver, og mægleren må ikke også rådgive køberen. Hvis man fravælger advokaten, har man ingen rådgiver. Hvis noget går galt, vil mægleren henvise til, at han var sælgerens rådgiver.

 

Det ses meget ofte, at mæglerne foreslår sælgerne, at de ud over at udarbejde købsaftalen også skal stå for berigtigelsen, dvs. skøde og refusionsopgørelse. Det er som udgangspunkt køberne, der skal stå for dette, så hvis en mægler sætter ind i købsaftalen, at sælgeren sørger herfor, kommer sælgeren altså til at betale et ekstra salær til mægleren ud over salæret for selve salget. Hertil kommer, at mæglerne ofte tager mere i salær for at stå for berigtigelsen end en advokat gør for at rådgive sælgerne og stå for berigtigelsen. Mæglerne har en interesse i, at få handlen gennemført. Advokaten skal kun rådgive sin klient. Det er en god idé at antage advokat i sælgerhandler.